Els Nostres Serveis
Pagaments 100% Segurs
Pagaments 100% Segurs
Transfereix les dades de la targeta a un lloc molt més segur
Trustpay
Trustpay
100% de protecció de pagament Política de devolució fàcil
Atenció Personal
Atenció Personal
Tens una pregunta? No busqueu més. Truca'ns i resoldrem tots els teus dubtes.

Avís legal

Mitjançant la web http://maquinariabarhosteleria.com es facilita l'accés al Portal web propietat de MBH Maquinària Bar Hostaleria per oferir als usuaris l'accés general a la informació, activitats, productes i serveis que l'esmentada entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d'usuari del lloc, la qual cosa implica l'acceptació del present Avís Legal. Per això, MBH Maquinària Bar Hostaleria recomana a l'usuari llegir-lo cada vegada que accedeixi al Lloc web.

Tret que sigui explícitament autoritzat per MBH Maquinària Bar Hostaleria, l'usuari no pot de cap manera reproduir, transmetre o explotar el contingut d'aquest web i es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que MBH Maquinària Bar Hostaleria posi a la seva disposició. L'usuari respondrà, enfront de MBH Maquinària Bar Hostaleria i / o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 

MBH Maquinària Bar Hostaleria es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, a serveis i continguts del Portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

MBH Maquinària Bar Hostaleria es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, de la seva web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d'ús exposades en aquest Avís Legal .

MBH Maquinària Bar Hostaleria posa el màxim esforç a garantir la precisió i exactitud en el contingut d'aquesta pàgina web. Les dades contemplats en aquesta pàgina web són totalment fiables excepte error en l'entrada de dades, i no és MBH Maquinària Bar Hostaleria responsable de possibles errors.

 

Política de Privadesa i Protecció de dades

MBH Maquinària Bar Hostaleria compleix íntegrament amb la legislació vigent nacional i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal, de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016.

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l'usuari a través de l'enviament d'un correu electrònic o formulari seran tractades amb estricta.

Mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic o formulari per part de l'usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. Les dades que es facilitin seran utilitzades per a fins comercials, sent els seus destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de MBH Maquinària Bar Hostaleria.

MBH Maquinària Bar Hostaleria d'adoptar les mesures necessàries per evitar l'alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, en nom del compliment de la seva obligació de secret i del seu deure de guarda dels mateixos.

De la mateixa manera, MBH Maquinària Bar Hostaleria queda autoritzada per enviar a l'usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes. En el cas de comunicacions comercials i tècniques enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat per aquest mitjà.

L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau revocació del consentiment escrivint a l'adreça de correu electrònic

mbh@maquinariabarhosteleria.com.